234- کایاک سواری22 اکتبر 2011

خونه خودمونیم که بودیم هیچ وقت به این شدت به سرم نزده بود که برم  کایاک سواری

یکبار رفتیم که یک کانو بخریم که دیدیم اصلا برای نگهداریش جا نداریم برای همین

پشیمون شدیم . امروز واقعا به جایی رسیده بودم که نیاز داشتم مقدار زیادی آدرنالین

وارد خونم کنم پیاده حدود 45 دقیقه یا بیشتر رفتم سمت پارکی که تو اینترنت گفته بود

ملت میرند کایاک و کانو سواری و منم گفتم برم

مهربان بیچاره که سر کلاسهای کنفرانس بود و روحش خبر نداشت . وسط راه زنگ زد

گفتم دارم میرم کایاکینگ گفت مراقب باش غرق نشی

منم پررو گفتم آبی که بخواد منا غرق کنه آب نیست

حالا مثل مرگ از آب میترسم  البته بگم میترسیدم بهتره چون امرزو وقتی افتادم وسط

رودخونه میگم رودخونه فکر نکنید از این رودخونه الکیها

محل عبور و مرور کشتیها بود اونم به چه بزرگی باور کنید غلو نمیکنم

چی شد که من سر از رودخونه دراوردم ؟

وقتی رفتم کایاک اجاره کردم به صاحبش گفتم ببین من بار اولمه شنا هم بلد نیستم

از آب هم میترسم

گفت برادر من 6 سالشه و کایاک سوار میشه تو هم میتونی

خلاصه منا شیر کرد و انداخت وسط ماجراجویی  . مسیر کانال مشخص بود و البته تا

حدودی ترسناک من که دیگه بکشنم فیلم ترسناک نمیبینم

تمام صحنه های بدی که تو فیلمها دیده بودم میومد جلو چشمم

من بودم و سکوت و طبیعت و پرنده ها خوشگل و ماهیها ولی اولش خیلی وحشت

کردم تا یک جایی رفتم و برگشتم دوباره گفتم نه دختر حیفه برو و لذت ببر

مگه تو نبودی که عاشق ماجراجویی در دل طبیعت بکر بودی ؟

اینم طبیعت و ماجراجویی برو ببینم چه میکنی ؟

مسیر مرداب مانند بود و از دو طرف با درخچهای کوتاهی که ریشه هاشون تو آب شناور

بود محصور شده بود. گه گاهی هم یک ماهی خودشا از آب پرت میکرد بالاو شاتالاپ

میپرید تو آب

سه چهار بار اول خیلی ترسیدم و برای فرار از دندان تمساح ها یعنی درست همون

چیزهایی که تو فیلمها دیده بودم تند تند پارو میزدم و پشت سرما نگاه میکردم

ببینم تمساحه کجاست ؟

خلاصه رفتم تا رسیدم به یه دریاچه بزرگ که اولین موجی که خورد به کایاک و اونا

تکونش داد قلبم از ترس وایساد گفتم یا حضرت عباس خود تمساحه

اومده منا بخوره

گه گاهی هم پلیکان و یک مشت پرنده بزرگ دیگه که من تا بحال حتی توی تلویزویون

هم ندیده بودم با جیغ و داد از شاخه ها میپریدند و قلب من میومد تو دهنم

خداییش نخندیدا

نگید چه ترسو

قسم میخورم اگه جای من بودید و اون تنهایی را حس میکردید شما هم دست کمی

از من نداشتید. حالا جالبه که هیچ کسی هم پیداش نمیشد

انگار تنها من احمق هوس کایاک سواری کرده بودم

خلاصه تصمیم بر این شد که وارد دریاچه نشویم و سر خر را به منزل کج کنیم

دور زدم و اومدم همون جای اول که از اقای کایاک اجاره بده بپرسم مسیر امنه

تمساح ندارید ؟ تلفنت چنده ؟ اگه من گم شدم . و ضمنا برم موبایلما که نمیدونم

رو چه حسابی گذاشته بودم توی کیفم بردارم که دیدم یک خانواده چهار نفری

آسیایی نمیدونم ژاپنی یا یک قبرستون دیگه اومدند تو آب من خوشحال که با اونا پارو

میزنم و تنها نیستم نگو که همونا باعث شدند من گم بشم

خدا نگذره ازشون ازشون پرسیدم راه را بلدید گفتند آره باید دریاچه را رد کنی دور

بزنی دوباره میایی همینجا

منم گفتم به به اینا راه بلدند منم که دیگه ترسم ریخته بزن بریم

خلاصه پارو زدیم و پارو زدیم تا یک دفعه خودمونا لای علفها و درختچه ها گمو سرگردان

پیدا کردیم

بهشون میگم راه را بلدید ؟ میگند تو چرا با ما میایی ؟ منم رگ غیرتم زد بالا و گفتم

بزن بریم که خودت باید راه را پیدا کنی

خلاصه رفتیم و رفتیم انگار دور باطل بود شروع کردم نشونه گذاشتن ولی همه جا

شبیه هم بود

یک پل دیدم گفتم اگه دوبار از زیرش رد بشم یعنی آخ آخ گم شدم اساسی

هم تشنم بود هم دستام تاول زده بود

درست مثل فیلمها

به خودم میگفتم یعنی شب اینجا چقدر وحشتناک میشه ؟

نه

حتی تصور اینکه بخوام تا یک ساعت دیگه همینجور دور بزنم دیوانم میکرد

در مسیری که صدای ماشین از اتوبان میمود اینقدر رفتم تا به بن بست رسیدم

دیدم فایده نداره

باید دست به عملیات جانبرکفانه میزدم

رفتم لب آب جایی که کنارش شبیه جاده بود

از کایاک اومدم بیرون و با تمام نیرو اونا از آب کشیدم بیرون چقدر زور داشتم و خودم

خبر نداشتم

اونا رها کردم و جاده را دویدم سمت جلو سمت جایی که میدیدم به آب میرسه

دیدم وای خاک بر سرم شد اینجا کجاست دیگه ؟

شبیه رودخونه هادسون بود تو نیویورک همون جایی که کشتی از توش رد میشه

گفتم ای خدا خودما به تو میسپارم که غریب مرگ شدم

رفتم و بازم مثل فیلمها دستاما تکون میدادم برای قایقها و کمک میخواستم دیدم نه

هیچ کسی حتی منا به شکل آدم هم نمیبینه چه رسد یک زن تنها

رفتم و با سگ کشی و بدبختی تو سنگ و سوغال کایاکا کشوندم اوردم لب آب

لب آب را با تخته سنگ شیبدار کرده بودند به سمت رودخونه

دیگه نباید از آب میترسیدم باید یک کاری میکردم هوا داشت کم کم تاریک میشد و اگه

نمیتونستم خودما نجات بدم

ببخشید الان باید برم مهمونی خونه یکی از فامیلهای مهربان همسر

که نمیدونم کیه ؟ دوستش زنگ زد که دعوت شدیم خونه فامیل مهربان همسر

و دم هتل منتظرند که ما را ببرند

همین که زنده هستم خدا را شکر

میام و براتون میگم که بالاخره چی شد که من الان اینجام

/ 7 نظر / 28 بازدید
نرگس

ای بابا آپم دیگه نمی یای پیشم. پس خدا رو شکرکه خطر از بیخ گوشتون رد شداااااااا[شرمنده]

نرگس

خورشید جونم مرسی واقعا ازت ممنونم خیلی خیلی ممنونم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

نرگس

بی نهایت ازت ممنونم[قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل]

نرگس

[قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل]

نرگس

[قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل]

نرگس

[قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل][قلب][ماچ][گل]

رویا.ت

چه قدر عشق هیجانی دختر! موتور سواری بس نبود رفتی سراغ کایاک و کنو ! مواظب خودت باش عزیزم .