64- ورزش

یک نگاهی به برنامه عصر باشگاه میندارم ببینم کدوم کلاسا برم حس بهتری دارم . نمیتونم بفهمم !!!!!

در هر حال ساعت ۵ اونجا خواهم بود

/ 1 نظر / 6 بازدید
ديوونه

خوشم مياد كه بعضي وقتا اتفاقات جزئي رو هم ثبت ميكني بهر حال موفق باشي خانومي