94 - افسانه یا واقیت

بر بالای تپه ای در شهر وینسبرگ آلمان، قلعه ای قدیمی و بلند وجود دارد که مشرف بر شهر است. اهالی وینسبرگ افسانه ای جالب در مورد این قلعه دارند که بازگویی آن مایه مباهات و افتخارشان است:

افسانه حاکی از آن است که در قرن 15، لشکر دشمن این شهر را تصرف و قلعه را محاصره می کند.اهالی شهر از زن و مرد گرفته تا پیر و جوان، برای رهایی از چنگال مرگ به داخل قلعه پناه می برند.

فرمانده دشمن به قلعه پیام می فرستد که قبل از حمله ویران کننده خود حاضر است به زنان و کودکان اجازه دهد تا صحیح و سالم از قلعه خارج شده و پی کار خود روند.

پس از کمی مذاکره، فرمانده دشمن به خاطر رعایت آیین جوانمردی و بر اساس قول شرف، موافقت می کند که  هر یک از زنان در بند، گرانبها ترین دارایی خود را نیز از قلعه خارج کند به شرطی که به تنهایی قادر به حمل آن باشد.

نا گفته پیداست که قیافه حیرت زده و سرشار از شگفتی فرمانده دشمن به هنگامی که هر یک از زنان شوهر خود را کول گرفته و از قلعه خارج می شدند بسیار تماشایی بود.

 

بنظرشما اگه قضیه بر عکس بود، آقایان چکار میکردند؟

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
افسانه

اي ول به اين خانما. كلا خانما خيلي با معرفتن[پلک] [خنده][خنده] بي وجدانا چيزاي قيمتي زناشون و ور مي داشتن و مي رفتن! [نیشخند]

دیوونه

این زنا عقل تو کله شون نبوده این همه به خودشون زحمت دادن که چی این مردا اگه جای زنا بودن حتی فکر نمیکردن چیزی ببرند بلکه ناباورانه بالباس تنشون پا به فرار میذاشتند