87 - عاشق

امیری به شاهزاده گفت:من عاشق توام.شاهزاده گفت:زیباتر از من خواهرم است که در پشت سر تو ایستاده است.
امیر برگشت و دید هیچکس نیست .شاهزاده گفت:عاشق نیستی !!!!عاشق به غیر نظر نمی کند .

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
دیوونه

ایول خوشم اومد دختر باید اینجور حاضر جواب باشه