5-شعر

خدایا کفر نمی‌گویم، پریشانم، چه می‌خواهی‌ تو از جانم؟! مرا بی ‌آنکه خود خواهم اسیر زندگی ‌کردی. خداوندا! اگر روزی ‌ز عرش خود به زیر آیی لباس فقر پوشی غرورت را برای ‌تکه نانی ‌به زیر پای‌ نامردان بیاندازی‌ و شب آهسته و خسته تهی‌ دست و زبان بسته به سوی ‌خانه باز آیی زمین و آسمان را کفر می‌گویی نمی‌گویی؟! خداوندا! اگر در روز گرما خیز تابستان تنت بر سایه‌ی ‌دیوار بگشایی لبت بر کاسه‌ی‌ مسی‌ قیر اندود بگذاری و قدری آن طرف‌تر عمارت‌های ‌مرمرین بینی‌ و اعصابت برای‌ سکه‌ای‌ این‌سو و آن‌سو در روان باشد زمین و آسمان را کفر می‌گویی نمی‌گویی؟! خداوندا! اگر روزی‌ بشر گردی‌ ز حال بندگانت با خبر گردی‌ پشیمان می‌شوی‌ از قصه خلقت، از این بودن، از این بدعت. خداوندا تو مسئولی. خداوندا تو می‌دانی‌ که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است، چه رنجی ‌می‌کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است...


دکتر علی شریعتی

 

/ 4 نظر / 7 بازدید
دس7ع

سلام خوشید جاودان. شعرتون زیبا بود. اما از من به تو نصیحت به خدا گیر نده. ضمنن، خورشید که جاودان نیست! دو میلیارد سال دیگه میمیره! سلام همسر دوست داشتنی تان را هم برسانید.

دیوونه

میدونی چرا میگم تو خوبی؟ چون اگه تو نبودی واین پستا رو نمیذاشتی من هیچوقت نمیخوندمشون وغرق لذت نمیشدم خیلی از پستات رو برا دوستم فرشته میفرستم وخیلیاش هم میخوام بزنم دیوار یه وقت نگی سرقت شده

دیوونه

تو هم واسم عزیزی خیلی زیاد ویه روزی میگی اووه خیلی ساله که ما باهم دوستیم[بغل]